සාතනික බයිබලය - ඇන්ටන් සෑන්ඩර් ල'වේ

සාතන්ගේ පල්ලිය [Church of Satan]

නොවැම්බර් 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු සංගීත වීඩියෝ] 
භෞතික ලෝකයේ මනුශ්‍යයාගේ අත්‍යාවශ්‍ය පැවැත්ම සහ අනුශේධය සාතන් මනුශ්‍යයාට දක්වයි. කුහක ස්වයං මුලාව වෙනුවට පිරිසිදු ප්රඥාවත් - පව යැයි සම්මත සියල්ලත් දක්වයි. මනුශ්‍යයාද තවත් එක් සත්වයෙක් ලෙස සලකයි.

සාතන්ගේ පල්ලිය තම අනුගාමිකයන් යහපත් සමාජ හික්මීමක් ඇතිව අන් මනුශ්‍යයන්ට, සතුන්ට සහ විශේශයෙන් ම කුඩා දරුවන්ට හිරිහැර නොකරන අය විය යුතු බව අවධාරණය කරයි.

"කුඩා දරුවන්ට හිරිහැර නොකරන්න" යැයි උඟන්වන එකම ආගම සාතන්ගේ පල්ලියයි. ලොව අන් සියලු ආගම් ලමා හිංසනය ඉදිරියේ මුනිවත රකී.! දරුවන් ආරක්ශා කිරීම සියලුම වැඩිහිටියන්ගේ වගකීමක් බව සාතන්ගේ පල්ලියේ ඉඟැන්වීමයි.

"ආහාර පිණිස හෝ තම ආරක්ශාව පිණිස හැර සතුන්ට (නිකරුනේ) හිරිහැර නොකරන්න" යන්න සාතන්ගේ පල්ලියේ තවත් වැදගත් ඉඟැන්වීමකි. විනෝදයට දඩයම් කරන්නන් හා සර්කස් වල සතුන් නටවන්නන් අතර සාතන්ගේ පල්ලියේ අනුගාමිකයන් නම් ඇත්තේ නැත.

තමන්ගේ නිවසට පැමිනි අමුත්තෙකු කරදරයක් වේ නම් කෲර ලෙස සලකන්න යැයි සාතන් දක්වන්නේ තමන් අන් මනුශ්‍යයෙකුගේ නිවසකට ගිය විට යහපත් ව හැසිරිය යුතු බවත් - නොහැකි නම් පිටව යා යුතු බවක් දැක්වීමටයි. පොදු භූමියේ ගමන් කරද්දී යමෙක් ඔබට කරදර කරයි ද - එපා කියන්න - නොඅසයි නම් බැන වදින්න - ඒත් නොඅසයි නම් විනාශ කරදමන්න යැයි සාතන් උඟන්වයි. එයින් අප ඉඟනගත යුත්තේ පොදු භූමියේදී අන් අයට කරදර හිරිහැර නොවන ලෙස හැසිරිය යුතු බවත් - එසේ නැතිනම් විනාශකරනුලැබීමට සූදානම්වියයුතු බවත්ය.

සොබාදහම ඉදිරියේ සියල්ලන් සමාන නොවන බවත් බලවතා ජයගෙන දුබලයා විනාශ වීම ස්වභාවික ක්‍රමය බවත් සාතන්ගේ පල්ලියේ ආධ්‍යාත්මික ඉඟැන්වීමකි.

අන් අයට කරදරයක්-හිරිහැරයක් නොවනතාක්කල් තමන් කැමති දෙයක් කිරීමට සෑම මනුශ්‍යයෙකුටම නිදහසක් තිබිය යුතු බව සාතන් දක්වයි.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook