බල්ලෙක් කාර් එකක් කයි

පෙබරවාරි 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු යාන වාහන පින්තූර] 
මේ සුනඛයා තම ස්වාමියාගේ ඇස්ටන් මාටින් වොලන්ටෙ රථයේ ෆෙන්ඩරය හප කර තිබෙනවා.

පසුගිය 5 වෙනිදා සවස රොයිස්ටන් ග්‍රිම්ස්ටිඩ් මහතා නිවසට පැමිණෙන විට තම සුරතල් සුනඛයා සුදු පැහැ යම් ද්‍රව්‍යයක් කට වටේ ගෑවී තිබෙනු දැක්කත් ඒ දඩයම් කරන ලද කුරුල්ලෙක් ගේ කොටස් යැයි මුලින් සිතුවත්; පසුව ඔහුට දකින්න ලැබී ඇත්තේ තම ඇස්ටන් මාටින් රථතේ ෆෙන්ඩරය බල්ලා විසින් සපා කා ඇති බවයි.

මේ සිදුවීමෙන් පසුව ග්‍රිම්ස්ටිඩ් මහතා එම සුනඛයා වෙනත් අයෙකුට දී ඇත.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook