අධි බලැති කාර්

පෙබරවාරි 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු යාන වාහන පින්තූර] 
මේ තියෙන්නේ කොනිග්සෙග් වන්:1, ගිය සතියේ පළමු වරට පරීක්ශා කල කාරයක්. මෙහි බලය කිලෝ වොට් 1000ක් එනම් මෙගාවොට් 1ක් වෙනවා. වාහනයේ බර කිලෝ 1340යි. මෙම කාර් 6ක් පමණක් නිපදවන්න කොනිග්සෙග් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. මෙහි මිල ඩොලර් මිලියන දෙකක් ලෙස දැනට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර චීනයේ පමණක් අලෙවි කෙරෙනු ඇත.පැයට කිලෝමීටර 450ක උපරිම වේගයක් ඇති මෙම කාරයට පැයට කිලෝමීටර 400ක වේගයක් ලබාගැනීමට ගත වෙන්නේ තත්පර 20ක් පමණයි. වේරෝන් කාරයකටත් මේ වේගය ලබාගැනීමට තත්පර 40ක් වත් ගත වේ.Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook