අලියෙක්ට වත් පැන්සලකින් හිල් කරන්න බැරි ග්‍රැෆීන්

පෙබරවාරි 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු විද්‍යාත්මක වියුණු] 
කඩදාසියක් තරම් තුනී ග්‍රැෆීන් තහඩුවක් මත පැන්සලක් තබා අලියෙකුගේ තරම් බරක් ඒ මත තැබූවත් එය සිදුරු නොවේ.ග්‍රැෆීන් යනු කාබන් පරමාණු මී වදයක රටාවට පැතලියට සකස් වීමයි. මෙය දැනට සොයාගෙන ඇති ශක්තිමත් ම අමුද්‍රව්‍යයයි. එය විනිවිද පෙනෙන අතර විදුලිය හොඳින් ගමන් කරයි, නම්‍යශීලී ද වෙයි. එනිසාම මෙය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස පරිගනක, ස්මාට් ෆෝන් සහ සූර්‍යකෝශ සඳහා.

ග්‍රැෆීන් සොයාගත් ඇන්ඩ්‍රේ ජීම් සහ කොන්ස්ටන්ටීන් නොවොස්ලො හට 2010 වසරේ භෞතික විද්‍යාව පිලිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය හිමි වුනා.

චිත්‍රය: මැට් කොලින්ස් විසින්
Link: http://bit.ly/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook