මෙන්න උඩ බලන් ඉන්න හේතුවක් !!

ජනවාරි 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු විද්‍යාත්මක යෙදුම්/වැඩසටහන්] 
අභ්‍යවකාශයේ සිදුවන විශ්මිත සිදුවීම් සියැසින් දැක බලා ගන්න මෙන්න අවස්ථාවක් !

චන්ද්‍රිකා, වල්ගා තරු, අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය, ග්‍රහ පිහිටීම්, උල්කා වරුසා - මෙ සියල්ල පෙනෙන වේලාවන් සහ දිශාවන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට SMS මාර්ගයෙන් ලබා ගන්න.

"REG<හිස් තැනක්>ISON" ලෙස ටයිප් කර 77000 අංකයට SMS කරන්න.

* ඩයලොග් පමණය


Link: https://allapps.lk/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook